Showing all 2 results

Phần mềm ActCAD BIM

Gói module chuyên tạo lập và sử dụng mô hình thông tin trong các giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành công trình,… phù hợp với tất cả Công ty dùng để thay thế cho các phần mềm CAD bản quyền tốn kém. Vui lòng lựa chọn hình thức sử dụng: ActCAD BIM (bản đơn cài cho từng máy), và ActCAD BIM Network (Bản mạng cài cho nhiều máy).