Showing all 2 results

Phần mềm ActCAD Professional

Gói module chuyên thiết kế bản vẽ CAD 2D và mô hình hóa CAD 3D với những công cụ mạnh mẽ và toàn diện. Tích hợp thư viện khối và tính năng chuyển đổi file ảnh hay PDF sang file CAD DXF,… phù hợp với tất cả Công ty dùng để thay thế cho AutoCAD bản quyền tốn kém. Vui lòng lựa chọn hình thức sử dụng: ActCAD Professional (bản đơn cài cho từng máy), và ActCAD Professional Network (Bản mạng cài cho nhiều máy).