Showing all 2 results

Phần mềm ActCAD Standard

Gói module chuyên thiết kế bản vẽ CAD 2D với giao diện và tính năng công cụ mạnh mẽ. Bản quyền sử dụng vĩnh viễn, chi phí cực thấp,… phù hợp với tất cả Công ty dùng để thay thế cho AutoCAD bản quyền tốn kém. Vui lòng lựa chọn hình thức sử dụng: ActCAD Standard (bản đơn cài cho từng máy), và ActCAD Standard Network (Bản mạng cài cho nhiều máy).